Microsoft đàm phán mua TikTok và ý định của Trump

Microsoft đàm phán mua TikTok Donald Trump ra tối hậu thư Microsoft đàm phán mua TikTok, doanh nghiệp công nghệ của Mỹ tiếp tục cho thấy chỉ số chứng khoán Nasdaq Composite lập đỉnh cao mọi thời đại mới. Ông Donald Trump yêu cầu sẽ thu một khoản tiền lớn từ giao dịch của Microsoft […]

Xem thêm